Generelle bookingbetingelser

Nedenstående bookingbetingelser er gældende, med mindre De har modtaget et tilbud med betingelser der afviger fra disse.

Betaling

I forbindelse med booking fremsendes normalt skriftlig bookingbekræftelse.

Beløb, betalingsmåde samt betaligsfrist fremgår af bookingbkræftelse.

Ved afbestilling indtil 14 dage før opholdets påbegyndelse tilbagebetales lejebeløbet med fradrag af bookinggebyr DKr. 250,-.

Ved manglende eller for sen indbetaling af bookinggebyr, forbeholder vi os ret til, uden varsel, at leje ud til anden side.

Ved afrejse før den aftalte lejeperiodes udløb refunderes det indbetalte lejebeløb ikke, hverken helt eller delvis.

Ankomst og afrejse

Check ind på værelser er mellem kl. 16.00 og 18.00.
Check ind på campingplads og i hytter er i lavsæson mellem kl. 16.00 og 18.00. I højsæson mellem kl. 14.00 og 20.00.
Ankomst før normal check ind tid eller senere end kl. 18.00 kan kun ske efter nærmere aftale.
Er ankomst ikke sket kl. 18.00 forbeholder vi os ret til at udleje værelset/hytten eller pladsen til anden side. Der kan i den forbindelse ikke rejses krav om tilbagebetaling af depositum.

Check ud fra værelser er kl. 09.30 fra værelset og kl. 11.00 fra fællesarealer.
Check ud fra Hytter er kl. 10.00.
Check ud fra Campingpladsen er kl. 12.00, og afrejse fra pladsen senest kl. 14.00.

Ordensregler

For alle enheder gælder; at der ikke lejes ud til børn og unge under 18 år.
Generelt skal der være ro på pladsen og på værelsesgangene i tidsrummet mellem kl. 23.00 og 07.00

Vær forsigtig med brug af åben ild. Iagttag brandinstruks samt slukningsudstyrets placering.

Hunde og andre husdyr må ikke medtages på værelser.
Det er ikke tilladt at ryge indendørs, hverken på værelser, i fællesrum eller i toilet-og sanitetsrum.

Hunde skal føres i snor på alle arealer tilhørende Fjordlyst.
Hunde må ikke luftes på pladsen, og efterladenskaber skal fjernes i al bymæssig bebyggelse omkring Fjordlyst.

Boldspil må kun finde sted på de anviste arealer.

Kørsel på Campingpladsen skal begrænses mest muligt og angivne hastighedsbegrænsninger skal oveholdes.
Der må kun medtages 1 bil pr. hytte eller standplads. Gæster henvises til gæste P. plads.
Overnattende gæster meldes og afregnes i receptionen, daggæster skal meldes men skal ikke betale noget gebyr.

Alt affald afleveres ved containerne der placeret lige ved den udgående bom.

Vær med til at holde orden, og efterlad det lejede som det blev modtaget eller som du selv vil modtage det.
Værelser og standpladser afleveres ryddelige, hytter skal afleveres rengjorte. Instruktion findes i hytterne.

Anvisninger fra Fjordlyst medarbejdere skal følges.

Overtrædelse eller tilsidesættelse af ovenstående ordensregler, kan medføre øjeblikkelig bortvisning.

Ved bortvisning kan der ikke rejses krav tilbagebetaling af betalte beløb.